Op vrijdagmiddag 22 november 2019 om 16:00 uur is het volgende Onderwijscafé Meppel. Te gast zijn Jan van de Ven en Thijs Roovers, leerkrachten en bekend van Po in actie. Zij gaan tijdens het Onderwijscafé in gesprek over het Lerarencollectief.

Klik hier om je gratis ticket te bestellen.

Locatie: Kantoor PCBO Meppel, Leonard Springerlaan 39, Meppel.

Bericht van Jan van de Ven op facebook:
De komende maanden trekken Thijs en ik langs scholen en lerarenkamers om samen met collega-leraren het gesprek aan te gaan over nut en noodzaak van een nieuwe beroepsgroeporganisatie voor leraren: Het Lerarencollectief!

De agenda stroomt al goed vol. Van Meppel tot Mierlo, Heerlen tot Koudekerk ad Rijn, Amsterdam tot Assen gaan we met leraren in gesprek over in-/oprichting, aan de hand van de vier pijlers zoals hieronder geformuleerd.

Pijlers Lerarencollectief

Uiteindelijk draait beroepsgroepvorming wat ons betreft om beroepseer: het is aan leraren zelf om de eer van hun vak hoog te houden. Als de spil in het onderwijs is het voor leraren tijd om zich op een laagdrempelige manier te verenigen rondom deze beroepseer. Wij stellen voor om het Lerarencollectief te bouwen op vier pijlers die juist daarop rusten:

Beroepskwaliteit

Leraren gaan zelf over de beroepsstandaarden. We stellen ze samen, bij en vast. Leraren gaan erover wie zich leraar mag noemen, op die manier bewaken we samen de beroepskwaliteit ook in tijden van schaarste en tekorten, zonder dat ons beroep de uitverkoop in gaat. Leraren organiseren zichzelf binnen professionalisering en maken daarbij gebruik van kennis en kunde die aanwezig is binnen het rijke lerarencollectief. Hierbij zoekt het lerarencollectief veelvuldig samenwerking met partners als de MeetUp-bewegingen, ResearchEd, LOF en de lerarenopleidingen. Het lerarencollectief zoekt samenwerking met lerarenopleidingen om gezamenlijk te staan voor de kwaliteit van opleidingen en toekomstige collega’s. Het Lerarencollectief bewaakt dat het Hoe en Waarom in ons onderwijs op scholen en bij leraren belegd blijft. De autonomie van leraren en scholen is een groot goed.

Informatievoorziening

Het Lerarencollectief zorgt via een digitaal platform voor (thematische) informatievoorziening voor alle leraren als het gaat om beroepskwaliteit en onderwijsbeleid, vooral waar dat de beroepsuitoefening raakt. Inhoudelijke informatie, informatie aangaande het proces en informatie rondom relevante (politieke) besluitvorming. Het lerarencollectief werkt open en transparant.

Betrokkenheid door directe inspraak

Het Lerarencollectief zorgt via het te ontwikkelen digitale platform voor mogelijkheid tot directe inspraak, hierbij geldt one-men/woman-one-vote. Met behulp van enquêtes, polls, open discussies, etc neemt het lerarencollectief waar mogelijk stelling met betrekking tot (nieuwe) beleidsambities of onderwijsinhoudelijke thema’s als de situatie daarom vraagt.

Vertegenwoordiging

Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Deze functie accepteert het Lerarencollectief pas wanneer er minimaal 10% van de leraren in de desbetreffende sector aangesloten zijn bij de nieuw op te stellen beroepsvereniging. Vertegenwoordiging wordt per sector vormgegeven door gekozen leraren die voor een vaste periode zitting nemen in een Lerarenraad, het vertegenwoordigend orgaan van het lerarencollectief. Alle leden van het lerarencollectief kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen, alle leden van het lerarencollectief zijn hiervoor stemgerechtigd.

Klik hier om je gratis ticket te bestellen.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *